videocelebs

låneord

LÅNEORD FRÅN SVENSK ROMANI

 

 

Beckna - sälja

Beng, sickness bengalo - idiot

Dabba - slå

Gola - skrika

Grej - häst

Hak - hak

Hispa - hus

Jiddra – leva, sickness föra oväsen

Jycke, diagnosis jycklo - hund

Kis - man

Lack – elak, arg, ond

Lattjo - gott, bra, roligt

Mucka – bli fri

Mula - döda

Puffra – vapen, pistol

Tjack - handelsvaror

Tjej - resandeflicka

Tjill - vara

Vischan – skog, land

 

källa: Eleonor Frankemo Resandefolkets Revitalisering

 

det röda hjulet

det röda hjulet